Scenkonstkollektivet Svärmen 

- Folklig finkultur!Vår scenkonst:

Vi i Svärmen intresserar oss för vad vi kallar Folklig Finkultur. Med det menar vi scenkonst som är inkluderande och tilltalar många olika typer av människor. Folklig ska inte betyda fördummande, utan utmanande och relevant och riktad till målgrupper företrädesvis utanför den finkulturella sfären.

Vi intresserar oss för underhållning och verklighetsflykt, det som är bortom här och nu, sagan, äventyret, som det som ger oss möjlighet att momentärt distansera oss från vardagen och därmed kunna se den klarare och tillföra den nya perspektiv.

Genom en scenkonst som är fysisk, genreöverskridande och normkritisk, som blandar fiktionsnivåer, formspråk och tilltal, skapar vi sceniska språk som är oväntade, oförutsägbara och olydiga.


Idé:

I Svärmen står den kollektiva kreativiteten i centrum i en "svärm" av olika kompetenser. Vårt fokus är att utveckla och ta till vara på kreativa möten mellan konstutövare från olika discipliner, och på så vis skapa genreöverskridande scenkonst, som överraskar sin publik, ifrågasätter vedertagna uttrycksformer, och kombinerar nytt med gammalt på oväntade vis. Genom att undersöka, definiera och överskrida gränserna mellan olika genrer hittar vi former bortom det bekanta.

Svärmen vill utveckla samarbeten med andra konstaktörer, motverka idén om konstnären som det enskilda geniet, och istället intressera oss för kollektiva skapandeprocesser och aktiv kunskapsutjämning.


Organisation:

Svärmen är en scenkonstplattform som drivs av en styrelse. Medlemmarna är frilansande scenkonstnärer som kan pitcha idéer till styrelsen som sedan tar beslut om att ta upp den aktuella produktionen och isåfall söker pengar för detta. Får projektet ekonomi blir initiativtagarna anställda för att driva och genomföra projektet.  

Svärmens medlemmar

Svärmens medlemmar består av producenter, musiker, regissörer, grafiker, dramatiker/dramaturg, teaterpedagog, skådespelare, festfixare och Dj:s. Nedan hittar du mer info om våra medlemmar:

Created with Sketch.

Skådespelare / Konstnär / Dramatiker

Kristoffer Wallin

Created with Sketch.

Ordförande / Körledare / Idé-utvecklare

Hanne Wirde

Created with Sketch.

Producent / Konstnär / Förenings-mästare

Created with Sketch.

Skådespelare / Regissör / Konstnär

Created with Sketch.

Skådespelare / Dramatiker / Regissör

Created with Sketch.

Mimskådespelare / Konstnär/ Byggchef

Created with Sketch.

Skådespelare / Regissör / DJ

Created with Sketch.

Skådespelare  / Konstnär / Teaterpedagog

Created with Sketch.